วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.ธนกิจ ไชยมาดี รักษาการแทนผู้อำนวยการได้พาผู้บริหารและคณะครูประชุมประจำเดือน ธันวาคม วางแผนปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา

By admin